Växtförteckning

Växtförteckning 2012

Växtförteckning 2012

Välkommen till Enaforsholms fjällträdgård

Utdrag ur senast (2012) växtförteckningen

Inte långt ifrån järnvägsstationen i Enafors, Jämtland, ligger Enaforsholms fjällgård vackert belägen nedanför Snasahögarnas toppar. Bakom det stora gula huset gömmer sig en trädgård som grundades 1949 av trädgårdsexperten Sven Gréen (men trädgårdsodling har bedrivits på denna plats sedan 1885 och kanske ännu längre). Från att länge enbart ha varit en försöksträdgård är Enaforsholms fjällträdgård idag en öppen visningsträdgård för allmänheten, där målet är att visa upp det breda sortiment som faktiskt är härdigt i den hårdaste klimatzonen i landet, växtzon 8. Här finns idag omkring 80 olika trädoch busksorter, 170 perenner samt ett femtontal olika lök- och knölväxter. Trädgården är öppen alla dagar och tider på året med fri entré.

Läsanvisning och förklaringar I denna broschyr hittas trädgårdens växter i bokstavsordning efter sina vetenskapliga namn och sorterade under rubrikerna Lignoser (träd och buskar), Perenner (fleråriga växter) samt Lök- och knölväxter. För den som inte behärskar latin och grekiska finns på sidan 12 ett svenskt register med hänvisningar till de vetenskapliga namnen.

Trädgårdsmästare 2009-2011 Marie Janäng & Kalle Magnér

skugga
Facebook News