Styrelsen

Styrelsen för AB Enaforsholm har hand om allt som gäller Enaforsholm Fjällgård.

AB Enaforsholm ska enligt bolagsordningen …”i donator A.W.Bergstens anda utveckla, marknadsföra och driva frilufts-, kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och ta emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm samt bedriva därmed förenlig verksamhet”.

Styrelsen för AB Enaforsholm
Akademiens sekreterare och VD Carl-Anders Helander, ordf.
Akademiagronom Eva Ronquist, sekr.
VD Magnus Stark
VD Ann-Britt Karlsson

Forskningschef Lennart Rådström

Agronom Lars Törner
Riksdagsledamot Per Åsling

Fil. dr. Ann Norderhaug

skugga
Facebook News