Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser. En långsiktig och förnuftig hushållning med dessa naturresurser utgör ledstjärnan i vårt arbete. KSLA är den naturliga mötesplatsen för den gröna sektorn! Akademien finansieras – frånsett ett mindre statsbidrag som ersättning för utförda tjänster – genom avkastningen från egna fonder. Därtill har akademien under årens lopp fått förtroendet att förvalta ett antal stiftelser, som till exempel Stiftelsen A.W. Bergstens donation. Akademien äger inte dessa stiftelser, de är självständiga juridiska personer. Läs mer om KSLA

En akademi i tiden för samhällets gagn