Enaforsholm Fjällgård

Fiska öring på Enaforsholm

Fiska i Enan ingår för övernattande gäster på Enaforsholm Fjällgård. Dessutom säljer vi fiskekort för Enan (för icke övernattande), Handölan, Ingolvån samt tjärnar och strömmar upp till E14. Vi säljer även fiskekort för Ånnsjöns kortfiskeområde.

Fiska gratis utanför knuten

Fiska i andra vatten

Det är inget vi direkt rekommenderar men ibland är fiskeförhållandena bättre i Handölan eller högre upp i Enans vattensystem. Du kan resa med tåg till Enafors station och sedan fiska i flera dagar från Enaforsholm men vill du nå andra vatten så kan du hyra cykel på Enaforsholm eller ta tåget till Storlien och Ånn.

Högre upp i fjällen, på renbetesfjällen, gäller ett annat fiskekort som du kan köpa på http://www.lansstyrelsen.se/jamtland. På renbetesfjällen är sportfiske tillåtet i de vatten och under de tider som anges i Fjällfiskeguiden som årligen ges ut av länsstyrelsen i Jämtlands län.

På Enaforsholm Fjällgård hyr vi ut roddbåt och kanadensare.