Personuppgiftshantering

Allt fler upptäcker hur härligt det är att vandra. Kring Enaforsholm kan du promenera på fina naturstigar. Eller så tar du dagsturer till Silverfallet på Snasahögarnas fjällsluttning, till Högåsen & Grand Hotel, Rensjöarna, Handöl eller Storulvån. Med bil, våra hyrcyklar eller taxi kommer du snabbt till Storulvån, där många startar sin vandring i ”Jämtlandstriangeln” till Blåhammaren och Sylarna.

Dagsturer från Enaforsholm eller början på Jämtlandstriangeln

Vår policy

Vem behandlar Era personuppgifter:

Personuppgifterna behandlas av personal på Enaforsholm Fjällgård.

Vilka personuppgifter behandlar vi:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Lagringstider

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy.

De personuppgifter vi samlar in vid en bokning sparas i vår kunddatabas i två år. Om du inom två år från hemkomsten av denna resa gör en ny bokning kommer uppgifter om tidigare bokningar/produkter att sparas ytterligare två år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre bokningserbjudande och bättre service.

Samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.