En fjällträdgård värd ett besök

Många känner till Enaforsholm främst för dess fjällträdgård. Den består av mer än 50 olika vedartade växter, träd och buskar, samt 200 olika perenna växter. Enaforsholms Fjällträdgård grundades 1949 av trädgårdsexperten Sven Gréen (1905-90). Men här har trädgårdsodling ägt rum åtminstone sedan 1885.

Trädgården är utan avgift öppen för besökare året runt.

Demonstrationsträdgård för växtzon åtta

Trädgården har i nära 40 år varit föremål för professor Börje Lövkvists (1919-1994) (Alnarp) undersökningar av olika växters reaktioner på låga temperaturer (nattfroster) under vegetationsperioden. Sedan 1991 utgör inriktningen en medvetet gestaltad demonstrationsträdgård för det hortikulturella växtmaterialet för den hårdaste klimatzonen (växtzon åtta) i landet, för att med de förutsättningarna också bli den rikaste i landet.

Enaforsholms Fjällträdgård drivs av akademien i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för landskapsplanering Alnarp och Försöksavdelningen för norrländsk trädgårdsodling, Röbäcksdalen/Öjebyn.

I trädgården finns en försöksplantering av ett vedartat trädgårdsväxtssortiment för Norrland. I anslutning till trädgården ligger också ett skogsarboretum från 1950-talet med ett tiotal olika barrträd.

Den praktiska skötseln utförs av studerande på landskapsarkitektprogrammet vid SLU på Alnarp, mellan 1991 och 2011 under överinseende av akademiledamoten landskapsarkitekt Kjell Lundquist (1955-2011), därefter av hortonom Maria Sandström. Trädgården är utan avgift öppen för besökare året runt. Viss växtförsäljning av ovanligare men beprövat härdiga arter förekommer, både av rosor och olika perenner.