Styrelsen

Styrelsen för AB Enaforsholm har hand om allt som gäller Enaforsholm Fjällgård.
AB Enaforsholm ska enligt bolagsordningen …”i donator A.W.Bergstens anda utveckla, marknadsföra och driva frilufts-, kultur- och lantbruksrelaterade aktiviteter och ta emot gäster vid Fjällgården Enaforsholm samt bedriva därmed förenlig verksamhet”.
Styrelsen för AB Enaforsholm:
Akademiens sekreterare och VD
Eva Pettersson, ordförande
Akademihortonom Linda Cederlund, sekreterare
Konsult Ann-Britt Karlsson
Riksdagsledamot Per Åsling
Hotelldirektör Anna Hansson


VD Björn Skogh


Civiljägmästare Lennart Rådström


Agronom Lars Törner