Fantastisk fågelskådning

Ånnsjön, cirka 10 km från Enaforsholm, är ett måste för fågelintresserade, men också en fantastisk upplevelse för den som bara stilla och rofyllt vill njuta av vacker natur.

Passa på att besöka oss under Ånnsjödagen den 2 juni 2018

Rikt fågelliv

Juni är bästa tiden för fågelskådning. Men även under andra månader är fågellivet rikt på och kring Enaforsholm Fjällgård. Här finns bl.a: lavskrika, tretåig hackspett, hökuggla, dubbelbeckasin, strömstare, blåhake och gråhäger

Flyttfåglarna anländer i april-maj och vädret för fågelskådning den årstiden ger både snöbyar och solsken. Just i början av fågelskådning säsongen så anländer och passerar flera fågelarter som ska spela och häcka eller bara rasta. T.ex: ljungpipare, storspov, fjällvråk, snösparv och trana. Det är lätt att se långt i skogsterrängen eftersom löven på träden spricker ut först sent i maj. På stigarna i skuggiga skogen och högt i fjällskogen ligger det fortfarande områden med snö kvar. Men för det mesta kan du lätt gå runt dessa. Höga skaft på din skor rekommenderas. Exempel på blommande växter april-maj är: Pupurbräcka, Tussilago, vitsippa och på vissa håll även tibast.

Ånnsjöns fågelstation är en ideell organisation som arbetar för ökad kunskap om fågellivet i västra Jämtland. Här hittar du häckningsplatser för exklusiva fjällfåglar som dubbelbeckasin, fjällpipare och blåhake. Ånnsjön sedan 1974 är ett Ramsarområde vilket innebär att det finns ett, ur internationellt perspektiv, skyddsvärt våtmarksområde här. Själva byggnaden fågelstationen ligger i Handöl, 7 km SO om Enaforsholm Fjällgård. Där finns också ett torn för fågelskådning.

Ånnsjödagen den 2 juni 2018

Firas med middag på lördagskvällen. Anmäl dig direkt till Enaforsholm: 0647-73026 & 070-5273026. Tisdag den 6 juni är Sveriges nationaldag och helgdag. Du kanske vill boka en stuga eller rum lördag-tisdag?

Ånnsjödagen arrangeras årligen av Föreningen Ånnsjöns fågelstation och som regel är det den första lördagen i juni.

Ta med dina vänner till Ånnsjön när fågellivet är som mest sprudlande. Lördagen den 2 juni hjälper vi till med artbestämningen vid Ånnsjöns fågeltorn och gömslen under morgontimmarna, bjuder på bildvisning under kvällen och guidar er till en dubbelbeckasinlek vid midnatt.

Program i sammanfattning:

07-11 Fågelskådning längs den spångade leden i Ånn. Kom när det passar under morgonen. Fågelguider finns i fågeltornen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet bjuder på kaffe och pratar om våtmarksrestaurering, friluftsliv med mera vid Nätaholmentornet.

14-18 Öppet hus på fågelstationen i Handöl. Fika, prata fåglar, gå en tipspromenad!

15.00 Länsstyrelsens naturvårdshandläggare informerar och svarar på frågor om nationalparksprocessen. Fågelstationen i Handöl.

Middag

18.00 Middag på Enaforsholm fjällgård för dem som önskar. Föranmälan på telefon 0647-730 26 eller 070 527 30 26.

19.30 cirka Bildvisning av Wille Carlsson, fjellfotografen.se. Redovisning av dagens fågelobservationer, tipsfrågor mm. Enaforsholm.

22.00-cirka 01.00 Dubbelbeckasinspel på Högåsen. Föranmälan senast under middagen till Johan Råghall 073 044 98 86. Samling vid Enaforsholm fjällgård.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna! För mer info ring Thomas Holmberg 073 058 36 30

Ånnsjöns fågelstation – Länsstyrelsen – Studiefrämjandet

Frågor eller funderingar angående Ånnsjödagen:
Kontakt Thomas Holmberg, 073-058 36 30,
thho46@gmail.com
Fågelstationen (0647-722 10)