Tack för att ni vill besöka oss

Stugan/rummet får disponera från kl 15.00 ankomstdagen till kl 12.00 avresedagen. Alla måltider måste förbokas senast dagen innan. Middagen serveras kl. 18.00 och frukosten kl. 09.00. Ev. matallergier eller specialkost måste bokas senast en vecka innan. Som uthyrare är vi skyldiga att se till att: Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning, Stugan/bokningen stämmer med beskrivningen.

Vid bokning av hotell, vandrarhem eller stuga

Avbokning kan ske kostnadsfritt fram till kl. 12.00 sju dagar innan ankomst. Därefter debiteras ni 100% av bokningsvärdet.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd vid bokningstillfället. Det kostar: 150 kr / person vid hotell/vandrarhemsbokning eller 300 kr / stuga oberoende av vistelselängd. Det innebär att du i vissa fall kan avboka intill dagen före avresa.

Avbeställningsskyddet gäller vid:

Dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. Exempelvis eldsvåda eller översvämning i din bostad.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska sändas till oss så fort som möjligt.

Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas endast vid allvarligare händelser, akut sjukdom eller dödsfall hos dig eller i din närmaste familj. Med närmaste familj avses: äkta hälft/registerad partner, sambo, barn, föräldrar och mor-/farföräldrar.

Övrig info:

Du måste vårda stugan/rummet och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Som bokningsansvarig ansvarar du för detta oavsett om du själv bott i stugan/rummet eller inte
Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös
För att undvika missförstånd i detta så ber vi dig att anmäla fel och brister i stugan omedelbart till oss så vi kan rätta till dessa på en gång.

Force majeure.

Strejk, lockout, eldsvåda, vattenläckage, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar uthyraren att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.